İnsanlık tarihine aynı zamanda peygamberler tarihi gözüyle de bakılabilir. Allah Kendi vahyini insanlara tarihin her döneminde elçileri vasıtasıyla ulaştırmıştır. Elçiler, insanlara Allah'ı anlatmış, onlara Rabbimizin sözlerini iletmişlerdir.

Kuran'da birçok peygamberin bu tebliğ mücadelesi detaylı bir şekilde anlatılır. Onların bu mücadele sırasındaki davranışları, karşılaştıkları zorluklar ve buldukları çözümler, gösterdikleri güzel davranışlar anlatılır. Allah, elçilerinin yaşadıklarını Kuran'da, insanlara örnek olması için aktarır. Onların mücadeleleri ve ahlakları şu anda yaşayan insanlar için de örnektir.

Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile birlikte Hz. İsa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve daha birçok peygamberden haberler verilmekte, onların yaşadıkları ve ibret alabileceğimiz olaylar aktarılmaktadır. Örneğin Hz. Yusuf'un kardeşleriyle olan diyaloğu, kardeşlerinin onu kuyuya atması, köle olarak satılması, sarayda köle iken iftiraya uğrayıp zindana atılması, oradan da hazinelerin başına geçmesi anlatılırken bizim de ibret alabileceğimiz birçok imani özellik görülmekte, ayrıca insan ve toplum psikolojisine dair hikmetli bilgiler aktarılmaktadır.

Ya da Allah'ın Kuran'da "sizin için onda güzel bir örnek var" diye söz ettiği Hz. İbrahim'in ateşe atılırken tevekkül etmesi ve Allah'a yönelmesinde, onun içli ve yumuşak huylu olduğunun belirtilmesinde gerçekten bizim için çok güzel örnekler vardır.

Kuran'da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber ise Hz. Musa'dır. Tam 34 surede Hz. Musa'dan bahsedilmektedir. Kuran'ın üç ayrı büyük suresinde (Araf, Taha ve Kasas sureleri) Hz. Musa'nın hayatına dair çok detaylı bilgiler verilmektedir. Tüm bu sure ve ayetlerde Hz. Musa'nın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavminin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir.

Bu kitapta Hz. Musa'nın Kuran'da bahsedilen hayatını inceleyeceğiz. Ayetlerin işaretiyle yaşadıklarını göreceğiz. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Hz. Musa'nın hayatını geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar olarak değil, günümüze, bizzat kendi hayatımıza ışık tutan ibretler ve örnekler olarak değerlendirmemizdir.

HAZRETİ MUSA

İnsanlık tarihine aynı zamanda peygamberler tarihi gözüyle de bakılabilir. Allah tarihin her döneminde Kendi vahyini elçileri vasıtasıyla insanlara ulaştırmıştır. Elçiler, insanlara Allah'ın apaçık varlığını anlatmış, onlara Yaratıcılarının sözlerini iletmişlerdir. Kuran'da bir çok peygamberin bu tebliğ mücadelesi detaylı bir şekilde anlatılır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile birlikte Hz. İsa'dan, Hz. Süleyman'dan, Hz. Yusuf'tan, Hz. Nuh'tan, Hz. İbrahim'den ve daha bir çok peygamberden haberler verilir, onların yaşadığı ve ibret alabileceğimiz olaylar aktarılır. Kuran'da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber ise Hz. Musa'dır.

Ayetlerde Hz. Musa'nın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavminin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir.

Bu kitapta Hz. Musa'nın -Kuran'da bahsedilen hayatı- incelenmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, Hz. Musa'nın hayatını geçmişte yaşanmış ve bitmiş olaylar olarak değil, günümüze, bizzat kendi hayatımıza ışık tutan ibretler ve örnekler olarak değerlendirmemizdir.

 
- Tabut-u Sekine Hz. Musa'nın Ahit SAndığı Nerede Saklanıyor?
- Hz. Musa Kıssasından Asrımıza Dersler
- Hz. Musa'nın Medyen'e Gidişi ve Orada Kalması
- Hz. Musa ve İlim Sahibi Kişi'nin Yolculuğu
- Hz. Musa ve Haman
- Hz. Musa ve İlim Sahibi Kişi'nin Yolculuğu
- Yeni Bir Kuran Mucizesi: Hz. Musa Döneminde Bir Firavun Yaşadı

- Hz. Hızır ve Hz. Musa kıssasında müminler için hangi öğütler vardır?
- Hz. Musa'nın Denizi Yarmasında Atom Bombası ve Tsunami Etkisine İşaret
- Kuran Mucizeleri: Tarihi Çalışmaların Ortaya Çıkardığı Kuran Mucizeleri
- Hikmetle Yaratılan Kader Gerçeği
- Rabbimizin Peygamberlere Bahşettiği Mucizeler
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i Geçişinin Sırrı
- Allah'ın Hz. Musa'ya Lütfettiği Dokuz Mucize
- Firavun'un Tehditlerine Rağmen İman Edenler
 
KAVİMLERİN HELAKI 2 (FİRAVUN'UN SONU)
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - KİTAPLAR - FİLMLER
MAKALELER
- HADİS KÖŞESİ - DÜNYADAN YANKILAR

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org